מבזקים

הרִבְעוֹן האחרון של המֶשֶק הישְׂרְאֵלי – הגָרוּעַ ביותר ב-40 השנים האחרונות

נְתונים שפִּרסמה אתמול הלִשכה המֶרכזית לסטטיסטיקה מלמדים כי הרִבְעוֹן השני של השנה, החודשים אפריל – יוני, היה הרִבְעוֹן הגָרוּעַ ביותר של הכלכלה הישְׂרְאלית ב-40 השנים האחרונות: המֶשֶק הישְׂרְאלי הִתְכַּוֵוץ ב-28.7%. הצְריכה הפְּרטית ירדה ב-43%, צְריכת השֵירותים – ב-80% והתוֹצָר העסקי – ב-33%. הפְּגיעה במֶשֶק הישְׂרְאלי הייתה קשה, אך הייתה מְתוּנָה יַחסִית לַפגיעה בִּמדינות אירופה.