מבזקים

המִשפט

בבית המשפט המְחוֹזי בירושלים יתחיל הבוקר ב-09:00 שְלַב ההוֹכָחוֹת במשפטו של בנימין נתניהו.

שְלַב ההוכָחות ייפתח בנְאוּם פתיחה של ראש התְבִיעָה והמשנה לפרקליט המדינה, עו"ד ליאת בן ארי. אחריו תָחֵל העֵדוּת של אילן יְשועה, מנכ"ל 'וואלה' לְשֶעבר.

במִסְגֶרֶת תיק 4000 מואשָם ראש הממשלה נתניהו, יחד עם הבְּעָלִים של חֶבְרת 'בֶּזֶק' שאול אלוביץ' בעֲבֵירַת שוֹחַד. הם מואשמים בכך שבִּתְמוּרָה להֲטָבוֹת רגולטוריות שהֶעֱנִיק נתניהו, לִכְאוֹרָה, לאלוביץ', זכה ראש הממשלה לסיקור אוהד, באמצעות אלוביץ', באתר 'וואלה'.

שְלַב ההוֹכָחות יִיפָּתַח בנוֹכְחות כל הנֶאֱשָמִים. ראש הממשלה ביקש לא להיות נוכח בעֵת עֵדוּתוֹ של יְשועה ובית המשפט נַעֲנָה לבַקָשָתו.