בית ומשפחה

המשפחות שלנו

המשפחות שלנו

המשפחות שלנו

נְתונים לְרֶגֶל יום המשפחה

לְרֶגֶל יום המשפחה החל השבוע פִּרְסְמָה הלִשְכָה המרכזית לסְטטיסטיקה נְתוּניִם על משפחות בישראל. הנתונים נכונים לשנת 2016.

הנה נתונים אחדים:

בשנת 2016 היו בישראל כ-2 מיליון משפחות.

מספר הנְפָשוֹת המְמוּצָע במשפחה בישראל הוא 3.7. בנתון זה אין שִינוּי בֶּעשור האחרון.

מגורים במִסְגֶרֶת משפחה הם הנְפוֹצִים ביותר בישראל.

כמחצית מהמשפחות מוּרְכָּבוֹת מזוג הורים ולפחות ילד אחד עד גיל 17.

אֲחוּז הזוגות ללא ילדים גבוה יותר במשפחות שבהן ראש מֶשֶק הבית יהודי (28%), מאשר במשפחות שבהן ראש משק הבית ערבי (11%).

כְּ-11% מהמשפחות עם ילדים עד גיל 17, הן משפחות חַד-הוֹרִיוֹת (כ-123 אלף). נתון זה דוֹמֶה לנתונים בתחום זה בעשור האחרון. בראש כ-90% מהמשפחות החד-הוריות עמדה אישה. כ-19% מכלל האימהות החד-הוריות עם ילדים עד גיל 17 הן רַווָקוֹת, בְהַשְווָאָה לִכְ-14% לפני עשור.

כְּ-95% מהזוגות בישראל הם זוגות נשואים, והיֶתֶר (כִּ-84 אלף זוגות) הם זוגות החיים יחד ללא נישואין. בהשוואה למדינות מְפוּתָחוֹת שִיעוּר הזוגות הלא נשואים החיים יחד הוא נמוך.

ההוצאות

ההוֹצָאָה החודשית הממוצעת לתִצְרוֹכֶת במשקי בית בישראל הייתה 15,805 ש"ח. משקי בית עם ילדים הוציאו בממוצע פִּי 1.4 ממשקי בית ללא ילדים (18,744 ש"ח לְעוּמַת 13,411 ש"ח).

ההוצאה של משקי בית עם ילדים על חִינוּך הייתה 1,587 ש"ח. ההוצאות הגדולות ביותר היו על מְעוֹנוֹת יום, מִשְפַּחְתוֹנִים וגנִים פְּרָטִיים – 472 ש"ח (שהם 29.8% מההוצאות לחינוך), על חוּגִים ושיעורי עֵזֶר – 321 ש"ח (20.2%) ועל צַהֲרוֹנִים – 154 ש"ח (9.7%).

חילוניים, דתיים, מסורתיים, חרדים

בְּקֶרֶב המשפחות היהודיות 46.5% הִגְדִירוּ את אוֹרַח החיים של המשפחה "חִילוֹנִי", 25.9% – "מַסוֹרְתִי", 11.9% – "דָתִי", 2.2% – "דתי מאוד", 10.2% – "חרֵדִי" ו-3.1% – "אורח חיים מְעוֹרָב".

בקרב המשפחות הערביות 56.3% הגדירו את אורח החיים של המשפחה "מסורתי", 29.1% – "דתי/דתי מאוד", 11.9% – "חילוני" ו-2.6% – "אורח חיים מעורב".

 

בתמונה: שייט על סירה באגם המלאכותי בפארק הלאומי, ברמת גן. 
ISRAELI TSVIKA צביקה ישראלי (לע"מ)