מבזקים

המשפחות השכולות מ"צוק איתן" דורשות ועדת חקירה

המשפחות השכולות שבניהן נפלו במבצע "צוק איתן" בקיץ 2014 דורשות להקים ועדת חקירה ממלכתית לחקור את התנהלות המבצע. המשפחות פנו במכתב לראש הממשלה, שר הביטחון, נשיא המדינה, יושב ראש הכנסת ויו"ר ועדת החוץ והביטחון של הכנסת.