מבזקים

המשטרה רשמה בסוף השבוע 8,508 דוּ"חות על הֲפָרַת הסגר

המשטרה הִגְבִּירה בסוף השבוע את האֲכִיפָה של הסגר בדרכים. בסוף השבוע רָשמו השוטרים 8,508 דו"חות בְּגִין הֲפָרות של תַקנות הקורונה. מַרְבִּית הדוּ"חות (6,869) נִרשמו בְּגין יציאה ממקום מְגוּרים לפעולה או למַטָרה שאינה מוּתֶרֶת. 1,118 דו"חות נִרְשְמו בְּגין אי עֲטִייַת מַסֵכה, 112 בְּגִין הֲפָרוֹת של חובַת בִּידוּד, 87 על הֲפָרוֹת שונות של בתֵי עֵסֶק ו-242 דוּ"חות נִתנו בגין שְהִייָה במקום ציבורי שפְּעילותו נֶאֶסְרָה.