מבזקים

המשטרה חִילְקה בסוף השבוע 9,178 דו"חות על הֲפָרָה של תַקָנוֹת הקורונה

המִשטרה חילקה בסוף השבוע 9,178 דוּ"חוֹת בְּגִין הֲפָרוֹת של תַקָנות הקורונה. מַרבית הדוּ"חות (7,255) נִרְשְמו בְּגִין יציאה ממְקום מְגוּרים למַטָרָה או לפְעולה שאינה מוּתֶרֶת. 1,358 דו"חות נִרשמו בְּגִין אי עֲטִייַת מסֵכה, 91 על הֲפָרַת חובת בִּידוּד, 125 על הֲפָרוֹת שונות של בתֵי עֵסֶק ו-299 דוּ"חות נִרְשְמו בגין שְהִייָה במָקום ציבּוּרי שהפעילות בו אֲסוּרָה.