מבזקים

המשטרה: הִסְתַיֵים מִבְצַע 'חוק וסדר'

מַפְכַּ"ל המשטרה הודיע ביום חמישי כי מִבְצַע 'חוק וסדר' הִגִיעַ לְסִיוּמו. בְּמִסְגֶרֶת המִבצע פָּעלו שוטרים ולוחֲמי מָגָ״ב לְאִיתוּר המִתְפָּרְעים והמְעוֹרָָבים באֵירועים האַלִימִים ברחבֵי הארץ בִּימֵי מבצע 'שומר החומות'. במַהֲלַך השָבועות האחרונים המשטרה עָצְרָה 2,142 חֲשוּדִים, 614 עדַיִין עצורים ו- 247 מהם נעצרו עד תוֹם ההֲלִיכִים או החלטה אחרת. נִתְפְּסו יותר מ-970 אֶמצָעי לְחִימָה שהוּחְזְקו באופֶן בִּלְתי חוקי והוגשו 184 כִּתְבֵי אישום ב-380 תִיקִים.