מבזקים

המשטרה אוסֶרֶת לְקַיֵים את הִילולַת הבאבא סאלי בנְתיבות

המשטרה הוציאה צַו האוסר את קיום הִילוּלַת הבאבא סאלי בנְתיבות בשבוע הבא. בהודעת המשטרה נֶאמר כי לאחר דיונים עם כל הגורמים האַחְרָאים לאֵירוּעַ, "אין הִיתָכנות סְבירה לעֲמידה בהורָאות חוק הבְּטִיחוּת עד למועֵד האֵירוּעַ".

מְאַרְגְנֵי ההִילוּלָה מִתְכַּוְונים לְהַכְרִיז על עצֶרֶת מְחָאָה, שתֵיעָרֵך במקום ובזמן שבהם הייתה אֲמורה לְהתקיים ההילולה ובכך לַעֲקוֹף את צו המשטרה שאָסַר לקיים את האירוע. 

המשך יבוא…