מבזקים

המספרים…: 21 ילדים נִשְאֲרו ללא הורים

החַיילים והחיילות, האֶזרחים והאֶזרחיות… האנשים… המשפחות… ההורים… האַלְמָנוֹת והאלמנים… הילדים והילדות… הסבים והסבתות, האחים והאחיות… החברים והחברות… הגיבורים והגיבורות… הסיפורים… התמונות… חלק מהפְּרָטים… 
אלה שנֶהֶרְגו, אלה שנֶעֱדָרים, אלה שנִפְצְעו, אלה שנֶחְטְפו, אלה שנִלְחֲמו
משרד הרְוָוָחה מָסַר היום כי מִתְקֶפֶת הטרור הרַצְחָנית של חמאס הִשְאירה 21 ילדים, מ-13 משפחות – ללא הורים. הוריהם נִרְצְחוּ, נחטפו או הוּגְדְרו נֶעֱדָרִים.
ילדה אחת, בת ארבע, הִתְיַיתְמָה משני הוריה ונחטפה לעזה. ילדה אחרת איבדה את אמה שנרצחה. אביה נחטף לרצועה.
יש 16 ילדים ששני הוריהם נִרְצְחוּ, שני ילדים לאימהות חַד-הוֹרִיוֹת שנִרְצְחו, ילד אחד שאֶחד מהוריו נִרצח והשני נֶחטף, ושני ילדים שאֶחד מֵהוריהם נִרְצַח והשני מוּגְדָר נֶעֱדָר.
איזה אָסוֹן