מבזקים

הממשלה תָדוּן היום בהַעֲלָאַת עולים מאתיופיה

הממשלה צְפוּיָה לְאַשֵר היום את הַעֲלָאָתָם לישראל של כאלף מתוך 8,000 בני העֵדה האתיופית השוֹהִים שנים במַחֲנות בגונדר ובאדיס אבבה ומַמְתִינִים לעֲלִייָה. בסוכנות היהודית ובקֶרֶב בני העדה בארץ מְקַווִים שהממשלה תְאַשֵר הַעֲלָאָתָם של מספר רב יותר של עולים.