מבזקים

הממשלה והחוק

יְשיבת הממשלה שנֶעֶרכה אתמול עורְרָה סְעָרָה מִשפטית וציבורית. אחרי שבג"ץ הוֹרָה לממשלה לְמַנוֹת ללא דִיחוּי שר משפטים, הועלה הנושא לְהַצְבָּעָה אתמול בישיבת הממשלה. בניגוד לעֶמְדַת היועץ המשפטי לממשלה הֶעֱלָה ראש הממשלה לְהַצְבָּעָה את מועמדותו של השר אופיר אקוניס לתפקיד. אף על פי שהיועץ אמר ביְשיבה כי ההצבעה אינה חוקית, הִצְבִּיעה הממשלה בעד מִינוּיוֹ. היועץ המשפטי לממשלה הודיע כי החלטת הממשלה פְּסוּלָה.

לאחר יְשיבת הממשלה קִייֵם בג"ץ דִיון בנושא. השופטים הוציאו צַו בֵּינַיִים המַקְפִּיא את המינוי עד להַחְלטה אַחֶרֶת של בית המשפט. הם הוֹרוּ לצְדָדִים לְהַצִיג עד היום את עֶמְדָתָם. דיון נוסָף בעניין יִתקיים בבית המשפט היום ב-15:30.

הֶמְשֵך יָבוא…