מבזקים

הממשלה הֶחליטה: סֶגֶר מלא ממחר בחצות

הממשלה החֶליטה אתמול לְהַדֵק את הסֶגֶר. הסֶגֶר המְהוּדָק יתחיל מחר בחצות ויִימָשֵך שבועיים.

היום יְנַסְחוּ סופית את התַקָנות והן יוּבְאוּ לאישור הכנסת. 
הינה עיקר ההַגְבָּלוֹת שפּוּרְסְמוּ אמש:
תִימָשֵך מִגְבֶּלֶת יציאה של קילומטר מהבית.
יִימָשֵך האיסור לִשְהוֹת בבית אחר.
תִימָשֵך סְגירת המִסְחָר.
כל מִסְגְרוֹת החינוך לא יִפְעֲלו, לְמַעֵט החינוך המְיוחד.
מִגְבֶּלֶת ההִתְקַהֲלוּת תוּחְמַר: 5 בני אדם במקום סגור ו-10 במקום פתוח.
יְציאה לעבודה תוּתַר למקומות חִיוּנִיים בלבד, ורְשימת החֲרִיגִים תְצוּמְצַם.
תְבוּטַל פעילות הספורט המִקְצוֹעִי.
נְסיעות לחוּ"ל – רק במקרים חִיוּניים. מי שכבר קנה כרטיס יוּכַל לנסוע.