מבזקים

הממשלה הֶחליטה לְהָקִים קבינט לעלייה וקליטה

המֶמשלה אישְרה הֲקָמַת קבינט שרים לענייני עלייה וקליטה ברָאשות שרת העלייה והקליטה, פנינה תמנו-שטה. הקבינט יעסוק בתֵיאוּם בין משרדי הממשלה וגורמים רלוונטיים אחרים בענייני עלייה, עִידוּד עלייה, קְליטת העולים ושִילוּבָם בחברה הישְׂרְאלית בכל תחומֵי החיים. שרת העלייה והקְליטה אמרה אתמול: "אֶפְעַל לצד חבריי השרים למִימוּש פוטנציאל תחזיות העלייה שמְבַשְׂרות על גידול מַשְמָעותי ברצון של עולים מכל רחבֵי העולם לעלות לישראל".