מבזקים

המֶמשלה הֶחליטה להקים ועדת חֲקירה מַמְלַכְתִית לחֲקירת אֲסון מירון

המֶמשלה החדשה אישְרה בישִיבָתָה הרִאשונה אתמול הֲקָמַת וַעֲדַת חֲקירה מַמְלכתית שתִבְחַן את האֵירוּעִים שהוֹבִילו לאָסון בהר מירון. באסון נֶהֶרְגו 45 בני אדם ומאות נוסָפים נִפְצְעו. בראש הוועדה יעמוד שופֵט ויהיו בה עוד 4 חברים. 

הוועדה תחקור את מִכְלוֹל השאלות המִקְצועיות והמִשפָּטיות הנוגְעות לבְטיחות אֵירוּעים הֲמוֹניים ובתוכָם גם אֵירוּעֵי פּוּלְחָן דָתִיים.