מבזקים

הממשלה אישרה תקנות חדשות למאבק בהתפשטות הקורונה

הממשלה אישְרה הלילה תַקנות חֵירוּם חדשות למַאֲבָק בהִתְפַּשְטוּת נְגיף הקורונה בישראל: 

אֲסוּרָה הִתְקַהֲלוּת של יותר משני אנשים, גם לא לצוֹרֶך תפילה;

חתונה אפשר לְקַיֵים לְלֹא אורחים שאינם מהמשפחה הגַרְעִינִית;

הַלְוָויוֹת יִתקיימו בנוֹכְחוּת 20 בני אדם לְכֹל הַיוֹתֵר ובְרִיתוֹת – עם לא יותר מעשרה אנשים;

שיעור העובדים צוּמְצַם מ-30% ל-15% או עד עשרה עובדים, הגבוה מביניהם;

תתאפשר היציאה ממקום המגורים למרחק מאה מטרים ליחיד או לאנשים שגרים באותו הבית;

מִשְלוֹחִים מוּתָרִים – על פי הַנְחָיוֹת משרד הבריאות;

חיילי צה"ל יְסַיְיעוּ לשוטרים באֲכִיפַת התַקָנוֹת.