מבזקים

הממשלה אִישְרה תוכנית להֲקָלוֹת ברגולציה

הממשלה אישְרה אתמול תוכנית מַקִיפָה להֲקָלוֹת ברגולציה לעֲסָקִים ולאֶזְרָח. ההֲקלות יַחְסְכו יַחַד כמיליארד ש"ח בשנה למֶשֶק הישראלי, ולמעלה ממיליון יְמֵי הַמְתָנָה לאישורים. המִתְוֶוה קיבל את השם 'נִיקְיוןֹ אביב'.