מבזקים

הממשלה אישְרה תוכנית לְהַכְפָּלַת מספר התושָבים בגולן

הממשלה קִייְמה אתמול את יְשיבָתָה השְבועית ברָמַת הגולן. ביְשיבה אישְרה הממשלה פֶּה אחד תוכנית בהֶיקֵף של מיליארד שְקלים שמַטְרָתָה לְהַכְפִּיל את אוּכְלוּסיית רמת הגולן עד שנת 2030. במִסְגֶרֶת התוכנית יוּקְצו 576 מיליון שקלים לבינוי של 7,300 יְחידות דיור חדשות בתוך חמש שנים, 160 מיליון שְקלים יוּקְצוּ לשִדְרוּג תַשְתִיוֹת, פִּיתוּחַ הרְפוּאה והַשְקָעָה בחינוך ו-162 מיליון יוּקְצוּ לתַשְתִיוֹת תַיָירוּת ופִיתוּחַ תַעֲשִׂייָה ועֲסָקים. הממשלה תַשְקִיעַ ברמת הגולן גם בפרויקטים לאנרגיות מִתְחַדְשוֹת.