מבזקים

הממשלה אישרה קיצוץ בתַקְציבֵי משרדי הממשלה

הממשלה אישרה אתמול קיצוּץ של 1.2 מיליארד שקלים מִתַקְצִיבֵי משְׂרְדֵי הממשלה לְטוֹבַת מִימוּן פרויקט בִּיטְחוני סודי, סִבְּסוּד הצהרונים וטיפול בנִפְגְעֵי השְׂריפה ביִישוּב מְבוא מודיעים.

הכנסת הִתְכנסה אתמול לדיון מיוחד בנושא הגֵירָעוֹן בתקציב.