מבזקים

הממשלה אִישְרָה חֲבִילַת סִיוּעַ לתַיָירוּת

הממשלה אישְרה חֲבִילַת סִיוּעַ לתַיָירוּת. החֲבילה תִכְלוֹל, בין היֶתֶר, סִיוּעַ למורֵי דֶרֶך בסַך של 25 מיליון שְקלים עֲבוּר סִיוּרים מְסוּבְּסָדים לציבּוּר, 60 מיליון שְקלים למְאַרְגְנֵי תַיָירות נִכנסת ו-150 מיליון שְקלים עֲבור בתֵי המלון שמְבוּסָסִים על תַיָירוּת נִכנסת