מבזקים

הממשלה אישרה הֲקָמַת וַעֲדַת חֲקירה מַמלכתית לפָרָשַת הצוֹלְלות