מבזקים

הממשלה אישרה את תקציב 2019  

לאחר דִיוּן שנמשך אל תוך הלילה, אִישְרָה הממשלה פה אחד ביום שישי בבוקר את תַקְצִיב המדינה לשנת 2019: 397.3 מיליארד שקלים.

תקציב משרד הביטחון – כ-63 מיליארד שקלים; תקציב החינוך – כ-60 מיליארד שקלים; תקציב הבריאות – כ-38 מיליארד שקלים; תקציב הרְווָחָה ונִיצוֹלֵי השוֹאָה – כ-13 מיליארד שקלים;  התקציב לקִצְבְּאוֹת הנָכוּת – כ-2 מיליארד שקלים; תקציב הספורט – מיליארד שקלים; תקציב משרד המַדָע – 559 מיליון שקלים; תקציב משרד החַקְלָאוּת – 1.836 מיליארד שקלים.