מבזקים

הממשלה אישרה את חוק המצלמות

לַמְרוֹת התנגדות היועץ המשפטי לממשלה ויו"ר ועדת הבחירות המרכזית אישְרה אתמול הממשלה פֶּה אחד את הַצָעַת חוק הַצָבַת המצלמות בקַלְפִּיוֹת.

היועץ המשפטי לממשלה השתתף בישיבת הממשלה והִזְהִיר את השרים מפני חקיקה מהירה שתִגְרוֹם לְשִיבּוּש הבחירות בשבוע הבא, אך ראש הממשלה והשרים לא קיבלו את חַוַות דַעתו והצביעו, כאמור, פה אחד בעד הצעת החוק.