מבזקים

הממשלה אִישְרה את תַקְציב המדינה

אחרי שָלוש שנים לְלֹא תַקְצִיב מדינה: הממשלה אישְרה אתמול פֶּה אֶחד את תַקציב המדינה לשנים 2022-2021. ממשרד האוצָר נִמסר כי תַקְציב המדינה לשנת 2021 יַעֲמוֹד על כ-432.5 מיליארד שקלים וב- 2022 על כ-452.5 מיליארד שקלים. בשנת 2021 יעמוד הגֵירָעוֹן על 6.8% וב-2022 על 3.9%.

בחודש נובמבר יוּבָא התקציב לאישור הכנסת.