מבזקים

הממשלה אִישְרה: 110 מיליון שְקלים לכּוֹתֶל המַעֲרָבִי

הממשלה אישְרה אתמול את תוכנית החוֹמֶש החדשה לשִדְרוּג תַשְתִיוֹת ולעִידוּד ביקורים ברַחֲבַת הכותֶל המערבי. התוכנית היא בהֶיקֵף של 110 מיליון שקלים.