מבזקים

המכון הביולוגי יתחיל ביום ראשון בניסויים בחיסון 

משרד הבריאות אישר למכון הביולוגי בנס ציונה להתחיל בשְלַב הניסויים הקליניים בבני אדם בחיסון לקורונה שפּוּתַח במָכון. מהמכון נמסר כי הניסויים יתחילו כבר ביום ראשון.

הניסויים הקליניים בבני אדם יִימָשכו כמה חודשים, ויִכְללו שלושה שְלַבִּים. בשָלָב הראשון יִתקיימו בדיקות בְּטיחוּת ראשונות על 80 מִתנדבים בריאים בני 55-18. בשָלָב השני יהיו בְּדִיקוֹת בְּטיחוּת על 960 מִתנדבים. בשָלָב השלישי יהיה ניסוי לִבְחינת יְעילות החיסון, שבו יִשתתפו עד 30 אלף מִתנדבים. לאחר שיוּכְחוּ הבְּטִיחוּת והיְעילות של החיסון, אפשר יהיה לְחַסֵן את כלל האוכלוסייה.

במָכון הוּכְנו כבר כ-20 אלף מְנות חיסון.