חינוך

המורים של ילדינו

המורים של ילדינו הצילום: ויקיפדיה

המורים של ילדינו  

נְתוּנִים לא יְבֵשִים

הלִשכה המרכזית לִסטטיסטיקה פִּרְסְמָה נְתוּנִים על עובדי הוֹרָאָה בישראל.

הנה נתונים אחדים:

בשנת הלימודים תשע"ז מספר עובדי ההוראה בישראל הוא כ-170 אלף (מהם כ- 12,000 עובדי הוראה חדשים), לְעוּמַת כ-164 אלף בשנת הלימודים תשע"ו.

מספרם של עובדי הוראה חדשים במַעֲרֶכֶת נמצא במְגָמַת גידול בעָשׂוֹר האחרון.

בשנים 2017-1998 חָלָה ירידה במספר התלמידים המְמוּצָע לעובד הוראה. בחינוך העברי מספר התלמידים הממוצע למורה ירד מ-10.8 ל-9.5  ובחינוך הערבי מ-14.7 ל-11.2.

מרבית עובדי ההוראה החדשים שנכנסו למערכת בשנים האחרונות עברו הִתְמַחוּת בהוראה.

שִיעוּר האקדמאים שעברו הֲסָבָה להוראה נמצא בעלייה לאורך השנים.

שיעורם של בעלי תואר שני במגמת עלייה נִיכֶּרֶת לאורך השנים. בתשע"ז מַחֲצִית מעובדי ההוראה בחינוך העל-יסודי העברי וכשְלִיש מעובדי ההוראה בחינוך העל-יסודי הערבי היו בעלי תוֹאַר שֵנִי.

שיעור עובדי ההוראה בני 50 ומעלה נמצא במגמת עלייה ניכרת לאורך השנים.

נמשכת מגמת העלייה בשיעור הנשים בחינוך הערבי. בתשע"ז היה שיעור המורות בחינוך הערבי היסודי 78%, בחטיבות הביניים 70% ובחטיבות העליונות 55%.

 

בתמונה: תלמידי כיתה א' בשיעור בכיתה עם המורה המחנכת בשנות השישים בבית הספר "תושיה" בכפר מימו (ויקיפדיה)