מבזקים

המורים שוֹבְתים: אין היום לימודים

הִסתדרות המורים מַחריפה את העִיצוּמים: היום לא יִתְקַיְימו לימודים בכל הארץ בכל מוֹסְדות החינוך – בגני הילדים, בבתֵי הספר היְסודיים ובאולפנים.

במוסְדות החינוך המיוחָד יִתקיימו לימודים כרגיל.

בהִסתדרות המורים אומרים כי יַמשיכו בעיצומים עד שמשרד האוצר יַצִיע הַצָעָה קונקרטית. המורים אומרים כי נְציגיהם מוכָנים לשבת במַשָׂא ומַתָן "עד שיֵצֵא עשן לבן".