מבזקים

המדד עלה ב-0.1%

מַדָד המחירים לצרכן עלה בחודש דצמבר ב-0.1%.

עליות מחירים נרשמו במיוחד בסעיפים הבאים: הלבשה והנעלה – 4.3% תַחְבּוּרָה  – 0.6%.

ירידות מחירים נרשמו במיוחד בסעיפים הבאים: ירקות טריים –  6.4%, תִַרְבּוּת ובִִידוּּר  1.3% ורִיהוּט וצִיוּד לבית 1.1%.

בשנת 2017 עלה מדד המחירים לצרכן ב-0.4%.