מבזקים

המַדָד עלה ב-1.1% בחודש יולי

מַדַד המְחירים לצָרְכָן עלה בחודש יולי ב-1.1%.

עֲליות מְחירים בולְטות נִרְשְמו בסְעיפֵי הפירות הטְריים שהִתְיַיקְרו ב-8.5%, התַחְבּּוּרָה שהִתְיַיקרה ב- 3.3%, התרבות והבידור שהִתְיַיקרו ב-1.2% והדִיוּר שהִתייקר ב-1.2%.

יְרידות מחירים בולטות נִרשמו בסְעיף ההַלְבָּשָה וההַנְעָלָה שהוּזְלו ב-4.0%.

מתְחילת השנה עלה מַדַד המְחירים לצרכן ב-4.4%. בשְנֵיים עשר החודשים האחרונים (יולי 2022 לעומת יולי 2021) מדד המְחירים לצָרְכָן עלה ב- 5.2%.