מבזקים

המַדָד עלה ב-0.3% באוקטובר

מַדַד המחירים לצָרְכָן עלה בחודש אוקטובר ב-0.3%.

עליות מחירים בּוֹלְטוֹת נִרְשְמו בסְעיפֵי ההלבשה וההנעלה (3.6%) והירקות והפירות הטְריים (3.2%).

מתחילת השנה ירד מדד המחירים לצרכן ב-0.4%.

בִּשנֵים עשר החודשים האחרונים (אוקטובר 2020 לעומת אוקטובר 2019) ירד מדד המחירים לצרכן ב-0.8%.