מבזקים

המַדָד עלה ב-0.2%

מַדַד המְחירים לצָרְכָן עלה בחודש ינואר ב-0.2%.

עליות מְחירים בולטות נרשמו בסעיפי הירקות והפירות הטְרִייִם שעלו ב-2.1%, המָזוֹן שעלה ב-1.3%, הרִיהוּט והצִיוּד לבית שעלו ב-0.7% והתַחְבּוּרָה שעָלתה ב-0.5%.

יְרידות מחירים בּוֹלְטות נִרשמו בסעיפֵי ההַלְבָּשָה והַהַנְעָלָה שירדו ב-5.0% והתַרְבּוּת והבִּידוּר שירדו ב-0.9%.

בשניים עשר החודשים האחרונים (ינואר 2022 לְעוּמַת ינואר 2021) עלה מַדַד המְחירים לצרכן ב-3.1%.