מבזקים

המַדָד עלה במאי ב-0.6%

מַדַד המְחירים לצָרְכן עלה ב-0.6% בחודש מאי.

עליות מחירים בּוֹלְטות נִרְשְמו בסעיפים הבאים: הפירות הטריים שעלו ב-13.8%, ההלבשה וההנעלה שעלו ב- 2.2%, המזון שעלה ב- 0.9%, התַרְבות והבִּידוּר שעלו ב- 0.8%, התַחְבּוּרָה שעלתה ב- 0.5%.

יְרידות מחירים בולְטות נִרשמו בסְעיפֵי הירקות הטְריים שיָרדו ב- 0.7%.

מתחילת השנה עלה מדד המחירים לצרכן ב-2.8%. בשנֵיים עשר החודשים האחרונים (מאי 2022 לְעוּמַת מאי 2021) מדד המחירים לצרכן עלה ב- 4.1%.