מבזקים

המַדָד יָרַד בינואר ב-0.4%

מַדַד המחירים לצָרְכָן ירד בחודש ינואר ב-0.4%.

יְרידות מחירים בולְטות נִרְשְמו בסְעִיפִים: הַלְבָּשָה והַנְעָלָה (6.4%), תַרבות ובידור (0.8%) ומָזוֹן (0.5%).

עֲלִייַת מחירים בולֶטֶת נִרשמה בסעיף הירקות והפירות הטְריים (3.1%).

בשניים עשר החודשים האחרונים (ינואר 2020 לעומת ינואר 2019) עלה מדד המחירים לצרכן ב-0.3%.