מבזקים

המדד עלה בחצי אחוז

מַדַד המחירים לצָרְכָן עלה ב-0.5% בחודש מאי.

עליות מחירים נִרְשְמו במיוחד בסְעִיפִים הבאים: ירקות ופירות טריים –  9.7%, הלבשה והנעלה –  7.1% ותַרְבּוּת ובִידוּר –  1.1%.

ירידות מחירים נרשמו במיוחד בסעיף המזון שירד ב-0.6%.

מתחילת השנה עלה מדד המחירים לצרכן ב-0.8%.

בשנים עשר החודשים האחרונים עלה מדד המחירים לצרכן ב-0.5%.