מבזקים

המדד ירד ב-0.5%

מַדַד המחירים לצָרְכָן ירד בחודש ינואר ב-0.5%.

ירידות מחירים נִרְשְמו במיוחד בסְעִיפִים הבאים: הַלְבָּשָה והַנְעָלָה 8.8%, ירקות טְרִיים 2.8% ותַרְבּוּת ובִידוּר 0.9%.

עֲלִיוֹת מחירים נרשמו במיוחד בסעיפים הבאים: פירות טריים 3.3%.

בשנים עשר החודשים האחרונים עלה מדד המחירים לצרכן ב-0.1%.