מבזקים

המדד ירד ב-0.3%

מַדָד המחירים לצרכן ירד בחודש נובמבר ב-0.3%.

ירידות מחירים נרשמו במיוחד בסעיפים הבאים: ירקות ופירות טריים ב-7.3%, תִַרְבּוּת ובִִידוּּר ותַחְבּוּרָה ב-0.4%.

עֲלְיוֹת מחירים נִרְשְמוּ במיוחד בסעיפים הבאים: הלבשה והנעלה ב-2.0%.

מתחילת השנה עלה מדד המחירים לצרכן ב-0.3%. בשניים עשר החודשים האחרונים עלה מדד המחירים לצרכן ב-0.3%.