מבזקים

המדד ירד ב-0.1%

מדד המחירים לצרכן ירד בחודש יולי ב-0.1%.

ירידות מחירים נִרְשְמו במיוחד בסְעיפים הבאים: הלבשה והנעלה ב-8.1%, ירקות טריים ב-2.0% ורִיהוּט וצִיוּד לבית ב-0.9%.

עליות מחירים נרשמו במיוחד בסעיפים הבאים: פירות טריים ב-1.5% ודיור ב-0.9%.

מתחילת השנה ירד המדד הכללי ב-0.1%. בשנים עשר החודשים האחרונים (יולי 2017 לְעוּמַת יולי 2016) ירד המדד הכללי ב-0.7%.