מבזקים

המַדָד ירד בנובמבר ב-0.4%

מַדַד המחירים לצָרְכָן ירד בחודש נובמבר ב-0.4%. 

ירידות מחירים נִרשמו במיוחד בסְעיפים: ירקות ופירות טריים 4.2%, הנעלה 2.1%, תַחבוּרה 1.1% וריהוּט וצִיוּד לבית 0.9%.

מתחילת השנה עלה מדד המחירים לצרכן ב-0.6%. 

בשנים עשר החודשים האחרונים (נובמבר 2019 לעומת נובמבר 2018) עלה מדד המחירים לצרכן ב-0.3%.