מבזקים

המַדָד ירד בנובמבר ב-0.2%

מַדַד המחירים לצָרְכָן ירד בחודש נובמבר ב-0.2%. מתחילת השנה ירד מַדַד המחירים לצרכן ב-0.6%.

ירידות מחירים בולְטות נִרְשְמו במחירי הירקות והפירות הטְרִיים (3.2%), הריהוּט והצִיוּד לבית (0.9%) והתִקְשוֹרֶת (0.7%). עליות מחירים בולטות נרשמו בסְעיף ההלבשה וההנעלה (4.2%).