מבזקים

המַדָד ירד בינואר ב-0.1%

מַדַד המחירים לצָרְכָן ירד בחודש ינואר ב-0.1%.

יְרידות מחירים בּוֹלְטוֹת נִרְשְמו בסְעִיפֵי ההַלְבָּשָה וההַנְעָלָה (9.7%) והיְרקות והפֵּירות (2.7%).

בשנים עשר החודשים האחרונים (ינואר 2021 לעומת ינואר 2020) ירד מדד המחירים לצָרְכָן ב-0.4%.