מבזקים

המדד בדצמבר – 0%

 

מדד המחירים לצרכן בחודש דצמבר 2016 נותר ללא שינוי.

ירידות מחירים נרשמו במיוחד בסעיפים הבאים: פירות טריים ב-3.6% ותרבות ובידור ב-1.8%.

עליות מחירים נרשמו במיוחד בסעיפים הבאים: הלבשה והנעלה ב-6.5% וירקות טריים ב-4.6%.

בשנת 2016 מדד המחירים לצרכן ירד ב-0.2%, זאת לאחר ירידה של אחוז אחד בשנת 2015 .