מבזקים

המדד בדצמבר – ללא שינוי

מַדַד המחירים לצָרְכָן נשאר ללא שינוי בחודש דצמבר 2019, בְּהַשְוָואָה לחודש נובמבר.

עליית מחירים בולֶטֶת נִרשמה בסִעיף ההלבשה 1.6%.

ירידות מחירים בולְטוֹת נרשמו בסעיפי הירקות והפירות הטִריים 3.7% והתרבות והבידור 1.5%.

בשנת 2019 עלה מדד המחירים לצרכן ב-0.6%.