מבזקים

הלמ"ס: כמחצית מהישראלים מדווחים על החמרה במצבם הכלכלי

אתמול פורְסְמו נְתונים מסקר החוֹסֶן האזְרחי בתְקופת מַשְבֵּר הקורונה, שנֶערך בין 11 ל-14 במאי בלִשכה המֶרכזית לסטטיסטיקה. על פי הנתונים שהתפרסמו – 44.6% מהישראלים, כ-2.5 מיליון איש, מְדַוְוחִים כי בְּעִקְבות משבר הקורונה הֶחְמיר המַצָב הכַּלכלי שלהם ושל משפחתם. 

כמעט מחצית מהישראלים (46.5%) חוששים מקושי בכיסוי הוצָאוֹתֵיהֶם.

14.1% מהישְׂרְאֵלים חוששים לְאַבֵּד את מקום מגוריהם.