מבזקים

הלמ"ס: כרבע מהישראלים מעשנים

הלִשכָּה הַמֶרכָּזִית לִסטטיסטיקה פרסמה אתמול נתונים על העישון בישראל בשנת 2017. על פי הדוּ"חַ 23% מאזרחי ישראל (כ-1.3 מילון איש) מעל גיל 20 מעשנים סיגריות, סיגרים, מקטרת או נרגילה. 46% מהמעשנים מעשנים יותר מ-10 סיגריות ביום, ו-10% מעשנים יותר מ-20 סיגריות ביום.