מבזקים

הלימודים מתחילים הבוקר ב-10:00 – גם באולפנים

הלימודים בגנֵי הילדים, בבתֵי ספר היְסודיים, בחֲטיבות הבֵּיניים ובאוּלפָּנים בכל הָאָרץ יָחלו הבוקר בשעה 10:00.
במוסְדות החינוך המְיוחד הלימודים יִתְקַיְימו כסִדְרָם.