מבזקים

הלימודים בתיכונים מתחילים הבוקר ב-10:00

אִרגון המורים העל יְסודיים הודיע כי הלימודים בבתי הספר התיכוניים יוּשְבְּתו היום למשך שְעתיים. הלימודים יָחֵלו בשעה 10:00.

ארגון המורים מַשְבִּית את הלימודים בְּשֶל המַשְבֵּר במַשָׂא ומַתָן עם משרד האוצר על הֶסְכֵּם השָׂכָר של המורים בארגון.

בארגון מְאַיְימים לְהַחרִיף את העִיצוּמִים.