מבזקים

הלילה בחֲצות: נתב"ג יִיסָגֵר

הממשלה הֶחליטה אתמול לִסגור את נתב"ג הָחֵל מהלילה בחֲצות ועד יום ראשון בחֲצות. השמיים יִיסָגְרוּ למַעֵט מְטוסֵי מִטְעָן, מִקרים הומניטרים ומִקרים חֲרִיגִים