מבזקים

הלֶחֶם צפוי לְהִתְיַיקֵר

הוַועֲדה המְפַקַחַת על מחירֵי הלֶחֶם האָחִיד, הלחם הלבן והחלות המליצה להוציא אותם מפיקוּחַ המדינה. התוצָאָה תהיה התייקרות של עֶשְׂרות אֲחוזים. גם אם שָׂרֵי הכַּלְכָּלָה והאוצָר לא יְקַבלו ההַמְלָצָה ולא יַחליטו על הֲסָרַת הפיקוח ממוצָרים אלה –  מחירֵי הלחם יעלו בְּשֶל עליית מַדַד המְחירים והתייקרות הקמח.

הוועדה דחתה הצעה להטיל פיקוח על לחם מקמח מלא. זאת לַמְרוֹת הטְענָה שהוּבְאה לפניה על כך שסוגֵי הלֶחֶם המְפוּקָחים לא טובים לבְּריאות ועֲשׂוּיים מקֶמַח לבן.