מבזקים

הלחם האחיד יתייקר ב-5% – 8%

לאחר כמה דיונים בנושא מחירי הלחם המפוקח, שהתנהלו בראשות ראש הממשלה יאיר לפיד ושרת הכלכלה אורנה ברביבאי, הוחלט כי מחיריהם של שלושת סוגי הלחמים המפוקחים יעלו באופן הדרגתי. בשלב הראשון, יעלו מחיר הלחם האחיד הפרוס ב-5.5%, מחיר החלה יעלה ב-8%, ומחירו של הלחם האחיד יעלה ב-5%.

עוד הוחלט כי הסרה של כל סוגי הלחם מפיקוח מלא תיכנס לתוקף באפריל 2023.