מבזקים

הלחם המְפוּקָח מִתְיַיקֵר ב-5% – 8%

ראש הממשלה יאיר לפיד ושָׂרַת הכַּלְכָּלָה אורנה ברביבאי הודיעו על עלייה הַדְרָגָתִית במְחיר הלחם. בשָלָב הרִאשון, ב-1 באוגוסט יַעֲלֶה מְחיר הלחם האָחִיד הפָּרוּס ב-5.5%. מחיר החלה יעלה ב-8% ומחיר הלחם האָחיד יַעלה ב-5%. הֲסָרַת כְּלַל סוגֵי הלחם מפִּיקוּחַ מלא תיכָּנס לתוֹקְפָּה באפריל 2023.